Jak wygląda higiena pracy?

higiena pracy

Z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zetknął się każdy uczeń, student i pracownik. Wszystkie te osoby muszą zostać przeszkolone z zakresu BHP, aby móc bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. BHP stanowi zbiór przepisów i zasad, których przestrzeganie chroni nas przed wypadkami i chorobami zawodowymi. Określa również warunki pracy, jakie muszą być zapewnione, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego wypadku. Jak wygląda higiena pracy?

Higiena jest to dział nauki zajmujący się analizą wpływu środowiska na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. Jej celem jest takie dopasowanie warunków życia, aby były jak najmniej szkodliwe dla ludzi. Odpowiednia higiena pracy umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Chroni ich przed chorobami zawodowymi i minimalizuje ryzyko wypadków czy urazów. Dlatego warto przestrzegać zasad BHP w trakcie pracy – są one stworzone w trosce o nasz dobrostan.

Higiena pracy – jakie zapisy ją regulują?

Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. oraz w kodeksie pracy. Konkretne zapisy dotyczące poszczególnych branż zawodowych zawarte są w oddzielnych rozporządzeniach. Inaczej będzie wyglądała higiena pracy nauczyciela, ucznia, pracownika przemysłu gumowego czy sprzedawcy. Każda z tych osób powinna jednak zapoznać się z zasadami BHP obowiązującymi dla ich stanowiska. Higiena pracy jest często niedoceniana, ale znajomość jej zasad jest niezbędna. To właśnie ona pozwala nam na bezpieczne wykonywanie zadań i zminimalizowanie ryzyka wypadków czy chorób.

Przepisy BHP – czego dotyczą?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy opisują różne elementy otoczenia pracownika oraz samego sposoby wykonywania przez niego obowiązków. Regulują one wyposażenie wnętrz, wielkość pomieszczeń, rodzaj oświetlenia, ogrzewanie czy wentylację w zakładzie pracy. Miejsca niebezpieczne muszą być zabezpieczone oraz oznakowane. W przepisach znajdziemy również zasady zmniejszania zagrożeń związanych z samą pracą. Opisują one zasady korzystania ze sprzętu czy dopuszczalne wartości hałasu, na który narażony może być pracownik. Istotna jest również dostępność urządzeń i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, takich jak szatnie czy ubikacje.

Jak wygląda higiena pracy przy komputerze?

zasady BHP

Komputer w ostatnich latach stał się podstawowym narzędziem pracy. Komunikacja za pomocą e-maili, obliczenia, tworzenie grafik czy sporządzanie pism – wszystkie te czynności wykonujemy z jego pomocą. Niewiele osób zna jednak podstawowe zasady higieny pracy przy komputerze. Ważne jest, by ekran nie odbijał światła i nie raził nas w oczy. Istotna jest też odległość brzegu biurka od klawiatury. Powinna wynosić więcej niż 10 cm, tak, by pracownik miał podparcie dla rąk. Pracownik powinien być oddalony od ekranu o 40-75 cm, aby zapobiec chorobom oczu. Każda godzina pracy przy komputerze powinna być równoważona pięciominutową przerwą. W jej trakcie powinniśmy wyjść na świeże powietrze lub zamknąć oczy.

Odpoczynek jako element higieny pracy

Odpoczynek pozwala nam na regenerację i przywrócenie sił fizycznych i psychicznych. Potrzebuje go każdy pracownik, student lub uczeń. Zmęczony umysł nie przyswaja tak sprawnie informacji. Co więcej, gdy jesteśmy wyczerpani, łatwiej popełniamy błędy. Niektóre z nich stanowią nawet zagrożenie dla naszego zdrowia. Dlatego warto pomyśleć o wypoczynku jako swoim obowiązku, który pozwala na sprawniejsze wykonywanie zadań związanych z pracą. W ten sposób nie zlekceważymy jego potrzeby. Jak należy wypoczywać? Wbrew pozorom, wysiłek jest lepszy niż leżenie przed telewizorem. Jednak powinien być to odmienny rodzaj działania niż nasz zawodowy. Jeśli pracujemy umysłowo, odpoczniemy podczas prac w ogródku czy na długim spacerze. A także odwrotnie – gdy nasza praca jest fizyczna, relaks zapewnią nam gry planszowe lub czytanie książki.

Karolina Solga

PODZIEL SIĘ: