Higiena

higiena

Higiena jest działem medycyny, który bada zależności między środowiskiem a zdrowiem człowieka (zarówno fizycznym jak i psychicznym). Nauka ta ma szerokie zastosowanie praktyczne, a za jej główny cel uważa się zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dla poszczególnych ludzi.

Higiena dostarcza praktycznych wskazówek, w jaki sposób eliminować ze środowiska czynniki negatywnie wpływające na organizm ludzki, oraz jak zapewnić człowiekowi ochronę zdrowia poprzez wprowadzanie do otoczenia bodźców korzystnych. W zależności od kryteriów, jakie bierze się pod uwagę można dokonać różnego rodzaju podziałów higieny. Pod względem różnych elementów zewnętrznych oddziałujących na człowieka można wyróżnić m.in.: higienę wody, powietrza, gleby itp., pod względem zróżnicowania społeczno-demograficznego: higienę niemowląt, dzieci, młodzieży, kobiet, osób starszych. Pod względem poszczególnych części organizmu ludzkiego wyszczególniamy: higienę układu krążenia, higienę jamy ustnej, higienę słuchu, wzroku, higienę psychiczną. Natomiast pod kątem codziennych zajęć: higienę społeczną, higienę pracy, higienę żywienia, higienę osobistą, higienę szkolną. Każdym z tych działów można zajmować się osobno, jednakże są one często ze sobą powiązane. Higiena odnosi się zarówno do aspektów czysto fizycznych (jak np. higiena osobista, higiena jamy ustnej), jak również do aspektów psychologicznych, a nawet psychospołecznych (higiena społeczna jako dbałość o prawidłowe relacje między ludźmi w obrębie grupy).

PODZIEL SIĘ: