Higiena słuchu

Higiena słuchu

Szkodliwy wpływ hałasu na nasze zdrowie został już potwierdzony naukowo. Hałas to w medycynie wszelkiego rodzaju dźwięki, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Mogą prowadzić do uszkodzenia słuchu, ale też mają niekorzystny wpływ na psychikę. Za hałas uznaje się dźwięki zbyt głośne (o nadmiernym natężeniu), o nieodpowiedniej wysokości lub drażniące. Oddziaływanie hałasu może wywołać nie tylko zmęczenie i gorsze samopoczucie, ale też bóle i zawroty głowy. Higiena słuchu polega głównie na tym, aby nie stwarzać sytuacji szkodliwych dla narządu słuchu. Sprowadza się to do: ograniczenia przebywania w miejscach, gdzie panuje hałas (o dowolnej etiologii); ograniczenia używania słuchawek (np. w przenośnych odtwarzaczach muzyki), wykonywania prac generujących hałas w specjalnych słuchawkach ochronnych, zabezpieczania uszu podczas snu (jeżeli mieszkamy w mieście z wysokim natężeniem hałasu nocą). Oczywiście – nie wszyscy są jednakowo wrażliwi na hałasowe uszkodzenie słuchu. Ta podatność zależy od genów, ogólnego stanu zdrowia oraz czynników środowiskowych. Największą wrażliwość wykazują małe dzieci i młodzi ludzie. Każdy powinien przestrzegać podstawowych zasad higieny słuchu, nie tylko osoby pracujące w środowisku generującym hałas. Istnieją bowiem także dźwięki niesłyszalne przez ludzkie ucho, a mimo to wpływające na szumy uszne lub upośledzenie słuchu. Choć szkodliwość ultradźwięków wciąż nie jest do końca zbadana, warto kompleksowo prowadzić profilaktykę narządu słuchu.

PODZIEL SIĘ: