Higiena osobista

osobista

Najogólniej rozumiane pojęcie higieny osobistej dotyczy kompleksowych działań mających na celu utrzymanie czystości ciała. Zalicza się do nich regularne i dokładne mycie ciała (z użyciem różnych substancji czyszczących jak mydła, żele, pianki), systematyczną zmianę i pranie odzieży (zwłaszcza bielizny osobistej) oraz unikanie zabrudzeń oraz czynników mogących być źródłem zakażeń bakteryjnych skóry.
Często utożsamia się higienę osobistą z higieną skóry, to jednak spore uproszczenie. Higiena osobista powinna bowiem obejmować jeszcze dbanie o czystość najbliższego otoczenia, korzystanie z czystych naczyń, eliminacja roztoczy z najbliższego środowiska, zapewnienie sobie dostępu do światła słonecznego na co dzień oraz do czystego pokarmu i czystej wody pitnej. Niestosowanie w życiu codziennym podstawowych zasad higieny osobistej nie tylko czyni nas mało (o ile w ogóle) atrakcyjnymi dla otoczenia, ale może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Zaliczają się do nich takie choroby jak: grzybice i inne zakażenia bakteryjne (w tym ropne), świerzb, próchnica zębów, wszawica, żółtaczka zakaźna, salmonelle i inne choroby przewodu pokarmowego, tasiemczyce.

PODZIEL SIĘ: