Polityka prywatności

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, a szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Krzysztof Jaciw prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Incell Media Group Krzysztof Jaciw, zwany dalej: „my”. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Żniwna 3, 45-763 Opole.
przez e-mail: kontakt@incell.pl
telefonicznie: 501363426

2. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
– móc analizować zgłoszenia do konkursu,
– rozstrzygnąć konkurs,
– wysłać Ci ewentualną wysyłkę,
– prowadzić marketing bezpośredni,
– zapewnić Ci możliwość komentowania artykułów na portalu Higienaosobista.pl,
– zbierać za pomocą plików cookies dane w celach statystycznych (Google Analitics).
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
konieczność prawidłowego przeprowadzenia konkursu – (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
chęć oferowania Ci przez nas produktów i usług firm z nami współpracujących (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania i analityki (Google Analitics) – (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, nasz prawnie uzasadniony interes)
konieczność archiwizowania oraz konieczność ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, nasz prawnie uzasadniony interes).

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu, aż zgłosisz swój sprzeciw względem ich przetwarzania.
W tym celu powinieneś przesłać swój sprzeciw jedną z dróg kontaktowych podanych w pkt 1.
Ponadto dane mogą zostać przez nas usunięte gdy sami uznamy, że się zdezaktualizowały.

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
– naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, właścicielom serwerów etc.,
– firmie księgowej,
– partnerom handlowym, których oferta jest/będzie przedstawiona na serwisie menopauza.pl,
– współorganizatorom konkursu,

– firmie zajmującej się usługami pocztowymi, w celu wysyłki nagród,
– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu.

Podmioty te przetwarzają/będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (drogi kontaktowe podane w pkt 1). Informujemy jednocześnie, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.